تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده شرکت آرکا سازه قنات کیان

از سال 1396 تا کنون

باغ به

احداث باغ ``به`` در شهرستان خرم بید با استفاده از آبیاری زیر سطحی

اجرای سیستم فیلتراسیون دو واحدی پلی آمید تمام اتوماتیک در شهرشیراز روستای کودیان

اجرای سیستم تصفیه آب خاکستری با روش هوازی در شهرشیراز

اجرای استخر پلیمری با استفاده از ورق های ژئو ممبران در شهرستان خرمبید