پروژه ها

برخی از پروژه های آبیاری تحت فشار اجرا شده شرکت آرکا سازه قنات کیان از سال 96 تا کنون

بهره بردارمساحت (هکتار)شهرنوع سیستم
شیدا زارع و شریک9/1شیرازبارانی کلاسیک ثابت
حاتم دانشور کدنجی8شیرازبارانی کلاسیک ثابت
اسلام صفری5/8شیرازبارانی کلاسیک ثابت
نصراله محمدی قره قانی7/8شیرازبارانی کلاسیک ثابت
مریم حسامی4/25شیرازنواری
اکرم احتشامی فرد4/31اقلیدبارانی کلاسیک ثابت
منصور تقی زاده7/41نی ریزقطره ای
میرزا برزیگر7گراشنواری
عبدالرضا ایمانی ایگدر19/10گراشنواری
محمد محمد خواه12گراشنواری
سعید بابا خانی مفرد9/1شیرازقطره ای
شیر علی مینایی4شیرازتلفیقی
منوچهر ندری4نور آبادقطره ای
علیرضا نامدار3/13شیرازتلفیقی
محمدرضا غلامی کراچی و شریک7/1شیرازقطره ای
غلامرضا جدیدی32نی ریزکم فشار
غلام رضا جدیدی68نی ریزقطره ای
ناصر خرم دل6/6گراشکم فشار
حاجی قایدی7/6گراشکم فشار
نصرت اله باقری34/13گراشکم فشار
شمشاد شرفی20فسانواری
امین غلام نژاد23/4فساکم فشار