برنامه آبیاری و تغذیه گیاهی انگور

آبیاری انگور در عمق ریشه درخت آبیاری انگور به طور مؤثر، برای رشد و میوه دهی مناسب درخت انگور ضروری است. درخت انگور می‌ تواند خود را با شرایط کم آبی سازگار کند. ولی میوه دهی کمتری نسبت به حالت عادی خواهد داشت. درخت انگور به طور عمیق و کامل به نحوی که قسمت ریشه […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...