بلدی فاصله نوار تیپ ها رو خودت حساب کنی؟

انتخاب فواصل مناسب نوار ها و قطره چکان   انتخاب فاصله نوار تیپ ها فاصله نوار های تیپ از همدیگر در حقیقت معادل با فاصله بین محل های اتصال تیپ به لوله نیمه اصلی (مانیفولد) و یا فواصل نصب بست های ابتدایی بر روی مانیفولد خواهد بود. برای یک مزرعه، انتخاب فواصل نوار های تیپ […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...