محاسبه طول نوار تیپ

مقدمه   محاسبه طول مناسب نوار های تیپ یک مزرعه، علاوه بر بررسی های فنی و مسایل هیدرولیکی (که توسط طراح پروژه انجام می شود)، عواملی نظیر شیب زمین، بافت خاک و فاصله قطره چکان های روی نوار تیپ (با تعداد خروجی های آب) نقش دارند. جدول شماره 1 طول مناسب نوار های تیپ را […]

  • احمد رضا زارع
  • آبان 12, 1400
بلدی فاصله نوار تیپ ها رو خودت حساب کنی؟

انتخاب فواصل مناسب نوار ها و قطره چکان   انتخاب فاصله نوار تیپ ها فاصله نوار های تیپ از همدیگر در حقیقت معادل با فاصله بین محل های اتصال تیپ به لوله نیمه اصلی (مانیفولد) و یا فواصل نصب بست های ابتدایی بر روی مانیفولد خواهد بود. برای یک مزرعه، انتخاب فواصل نوار های تیپ […]

چگونه بهترین نوار تیپ را انتخاب کنیم؟

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text text_larger=”no”] آبیاری هنری است که از دیرباز بدان عمل میشده است . از نظر تاریخی تمدنها همواره در پی رشد آبیاری بوجود آمده اند و در مناطق تحت آبیاری شکوفا شده اند . در سرتاسر تاریخ مکتوب نوع بشر اسناد معتبری از قدمت آبیاری وجود دارد . در پیدایش (تورات) به اصرافیل ، شاه […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...