پیشرفت 92 درصدی پروژه، ایجاد، استقرار و توانمند سازی نظام های بهره برداری در حوزه عملیاتی پروژه های طرح آبیاری دشت سیستان

مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری، تعاونی تولید و شرکت های سهامی زراعی از اقدامات صورت گرفته در خصوص طراحی، ایجاد، استقرار و توانمند سازی نظام های بهره برداری در حوزه عملیاتی پروژه طرح آبیاری دشت سیستان خبر داد.   حمید زارع قنات نوی سازماندهی ارکان و مدیریت اجرای نظام بهره برداری طرح آبیاری […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...