برنامه کامل تغذیه حبوبات

حبوبات دومین گروه مهم محصولات زراعی پس از غلات به شمار می‌روند. متوسط مصرف جهانی حبوبات 6/1 کیلوگرم و در ایران مصرف سرانه 4/8 کیلوگرم است. سطح زیر کشت حبوبات در ایران بالغ بر 500 هزار هکتار می‌باشد که از این مقدار 14/6 درصد به‌صورت آبی و حدود 85 درصد به‌صورت دیم هست. خانواده لگومینوز […]

بلدی فاصله نوار تیپ ها رو خودت حساب کنی؟

انتخاب فواصل مناسب نوار ها و قطره چکان   انتخاب فاصله نوار تیپ ها فاصله نوار های تیپ از همدیگر در حقیقت معادل با فاصله بین محل های اتصال تیپ به لوله نیمه اصلی (مانیفولد) و یا فواصل نصب بست های ابتدایی بر روی مانیفولد خواهد بود. برای یک مزرعه، انتخاب فواصل نوار های تیپ […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...