اجرای صحیح کودآبیاری

اجرای صحیح کود آبیاری   کاربرد مواد شیمیایی، کود ها، علف‌ کش و سایر سموم همراه با آب آبیاری و توسط سیستم‌ های آبیاری از وظایف این سیستم‌ ها بوده و در مورد به کار بردن کود ها توسط سیستم‌ های آبیاری این عمل کود آبیاری نامیده می‌ شود. در این روش به دلیل استفاده […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...