افزایش یارانه آبیاری | شرکت آرکا سازه قنات کیان

افزایش یارانه بلاعوض دولت برای سیستم های آبیاری تحت فشار در سال 99

افزایش یارانه دولتی بلاعوض سیستم های آبیاری تحت فشار دولت در راستای استفاده بهینه از آب و خاک، افزایش راندمان آبیاری بخش کشاورزی و توس...

ادامه مطلب

آبیاری نوین کرمانشاه - شرکت آرکا سازه قنات کیان

تجهیز 542 هکتار از اراضی استان کرمانشاه به سامانه های نوین آبیاری تا پایان سال 1399

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تعداد طرح‌های در دست اجرای این مدیریت در حوزه آبیاری تحت فشار را از ابتدای سال تاکنون ۸۷۰ ه...

ادامه مطلب

12