دشت سیستان Min

پیشرفت 92 درصدی پروژه، ایجاد، استقرار و توانمند سازی نظام های بهره برداری در حوزه عملیاتی پروژه های طرح آبیاری دشت سیستان

مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری، تعاونی تولید و شرکت های سهامی زراعی از اقدامات صورت گرفته در خصوص طراحی، ایجاد، استقرار و توانمند سا...

ادامه مطلب

افزایش یارانه آبیاری | شرکت آرکا سازه قنات کیان

افزایش یارانه بلاعوض دولت برای سیستم های آبیاری تحت فشار در سال 99

افزایش یارانه دولتی بلاعوض سیستم های آبیاری تحت فشار دولت در راستای استفاده بهینه از آب و خاک، افزایش راندمان آبیاری بخش کشاورزی و توس...

ادامه مطلب